Pracownicy obsługi i administracji


1. Sekretarka-

2. Intendentka- mgr Beata Deszcz , w zastępstwie Aneta Błoch

3. Kucharka- Katarzyna Tyrka

4. Pomoc kuchenna: Dorota Wideryńska

5. Woźna w ZSP- Ewa Nowak, Ewa Wala, Jolanta Rachwał

6. Pracownik techniczny-

7. Woźna oddziałowa w Przedszkolu / pomoc nauczyciela- Ewa Olczyk, Paulina Turek ( w zastępstwie: Sylwia Jachymska)

8. Pomoc nauczyciela :

Zakres zadań innych pracowników:

 

  1. W Zespole zatrudnia się pracowników niebędących nauczycielami.
  2. Zasady zatrudniania pracowników niebędących nauczycielami określają odrębne przepisy.
  3. Do pracowników Zespołu niebędących nauczycielami zalicza się pracowników obsługi.
  4. Pracownicy niepedagogiczni zatrudniani są na podstawie Kodeksu Pracy i w porozumieniu z organem prowadzącym Zespół.
  5. Obowiązki pracowników niepedagogicznych określa regulamin organizacji Zespołu opracowany przez Dyrektora zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  6. Szczegółowy zakres obowiązków otrzymuje indywidualnie każdy zatrudniony pracownik niepedagogiczny.
  7. Szczegółowe zakresy czynności poszczególnych pracowników niepedagogicznych znajdują się w teczkach osobowych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 20 czerwiec 2017 16:53 Karolina Dziubińska
Artykuł został zmieniony. wtorek, 20 czerwiec 2017 16:55 Karolina Dziubińska
Artykuł został zmieniony. środa, 21 luty 2018 08:10 Weronika Jacyk
Artykuł został zmieniony. wtorek, 11 wrzesień 2018 10:05 Weronika Jacyk
Artykuł został zmieniony. piątek, 08 luty 2019 08:27 Weronika Jacyk
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 16 wrzesień 2019 09:11 Weronika Jacyk
Artykuł został zmieniony. czwartek, 30 styczeń 2020 11:22 Weronika Jacyk
Artykuł został zmieniony. środa, 22 lipiec 2020 10:06 Weronika Jacyk