Rada Pedagogiczna

 

 


Szkoła zatrudnia pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych:

Pracownicy pedagogiczni:

  • nauczyciele, 
  • pedagog szkolny, 
  • logopeda,
  • nauczyciele wspomagajacy,
  • bibliotekarz, 
  • wychowawcy świetlicy szkolnej

 

Pracownicy niepedagogiczni:

  • obsługa kuchni, 
  • sprzątaczki, 
  • konserwator, 
  • sekretarka

Kompetencje określa art.41 ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 1996r., Nr 67, poz. 329 ze zm.) oraz Statut Szkoły.

 

 

Dyrekcja:
mgr Artur Rybaniec dyrektor, nauczyciel w-f
Przedszkole:
Imię i nazwisko:
Nauczany przedmiot:
mgr Roma Pamuła edukacja przedszkolna
mgr Anna Nowak
edukacja przedszkolna
mgr Iwona Warkiewicz
edukacja przedszkolna
mgr Marta Wojciechowska,
w zastępstwie mgr Aniela Grajczyk
religia
mgr Justyna Radecka
język angielski
mgr Magdalena Błaszczyk

logopedia
Szkoła Podstawowa im. Edwarda Reszke:
Imię i nazwisko: Nauczany przedmiot:
mgr Urszula Soboniak
edukacja wczesnoszkolna
mgr Marzanna Wróbel
edukacja wczesnoszkolna
mgr Urszula Ginter
edukacja wczesnoszkolna
mgr Karolina Dziubińska
informatyka, edukacja wczesnoszkolna

mgr Małgorzata Lampa

mgr Iwona Gonera

matematyka, informatyka

mgr Justyna Radecka

mgr Robert Bielecki

język angielski

mgr Urszula Tądel

mgr Agata Tądel

język polski
mgr Beata Czubacka
wychowanie fizyczne, biologia
mgr Michał Klimas
wychowanie fizyczne, przyroda
 
ks. mgr Adam Kępka
religia
mgr Nabiałczyk Alina nauczyciel wspomagający 
Anna Pożarlik
muzyka
mgr Katarzyna Rybaniec
plastyka
mgr Robert Wysmołek
historia, WDŻ
mgr Aleksandra Szczęsna-Cyprych
nauczyciel wspomagający, logopedia
mgr Katarzyna Prokopowicz nauczyciel wspomagający
mgr Sabina Szostek technika, fizyka

mgr Magdalena Brewczyńska - Jeziak

mgr Pawel Puchała

pedagog szkolny
mgr Ewa Jagusiak geografia
mgr Anika Wasil EDB
   
mgr Magdalena Błaszczyk, język niemiecki
mgr Sabina Szostek technika, fizyka
mgr Katarzyna Warońska język polski
   

mgr Urszula Tądel

mgr Anita Gawron

biblioteka

 

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 20 czerwiec 2017 16:14 Karolina Dziubińska
Artykuł został zmieniony. wtorek, 20 czerwiec 2017 16:19 Karolina Dziubińska
Artykuł został zmieniony. wtorek, 20 czerwiec 2017 16:19 Karolina Dziubińska
Artykuł został zmieniony. wtorek, 20 czerwiec 2017 16:20 Karolina Dziubińska
Artykuł został zmieniony. wtorek, 20 czerwiec 2017 16:21 Karolina Dziubińska
Artykuł został zmieniony. środa, 21 luty 2018 08:14 Weronika Jacyk
Artykuł został zmieniony. środa, 21 luty 2018 08:18 Weronika Jacyk
Artykuł został zmieniony. wtorek, 11 wrzesień 2018 08:34 Weronika Jacyk
Artykuł został zmieniony. piątek, 08 luty 2019 08:38 Weronika Jacyk
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 16 wrzesień 2019 08:59 Weronika Jacyk
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 16 wrzesień 2019 09:04 Weronika Jacyk
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 16 wrzesień 2019 09:05 Weronika Jacyk
Artykuł został zmieniony. czwartek, 30 styczeń 2020 12:14 Weronika Jacyk
Artykuł został zmieniony. czwartek, 30 styczeń 2020 12:15 Weronika Jacyk
Artykuł został zmieniony. środa, 22 lipiec 2020 10:05 Weronika Jacyk