Status Prawny

 

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

 

w Borownie

 


Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borownie jest szkołą publiczną w rozumieniu Ustawy o Systemie Oświaty, zapewniającą bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania.

Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Mykanów.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty w Katowicach.


Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borowie jest placówką publiczną składającą się z:

1. 2-odziałowego Przedszkola;

2. 8-klasowej Szkoły Podstawowej im. Edwarda Reszke z oddziałami klas gimnazjalnych;

Siedzibą Zespołu jest budynek szkoły w miejscowości Borowno-Kolonia znajdujący się przy ul. Klonowej 6/8.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. wtorek, 20 czerwiec 2017 15:26 Karolina Dziubińska
Artykuł został zmieniony. wtorek, 20 czerwiec 2017 16:40 Karolina Dziubińska
Artykuł został zmieniony. niedziela, 01 październik 2017 12:43 Karolina Dziubińska
Artykuł został zmieniony. niedziela, 01 październik 2017 12:44 Karolina Dziubińska
Artykuł został zmieniony. niedziela, 01 październik 2017 12:44 Karolina Dziubińska